Kære alle, 

Hermed følger dagsorden til generalforsamlingen i HUI Fonden, HUI's Venner og HUI som afholdes mandag den 27. februar kl. 19.00 i Hørup hallernes cafeteria og i henhold til vores vedtægter . Vi håber at se mange af vores medlemmer til en god aften, hvor vi taler om foreningen som den er nu og hvor vi ønsker, at vi skal bevæge os hen. 

Vel mødt ! 

Dagsorden finder du herunder:


HUI Hørup Fonden generalforsamling

27. februar 2023 kl. 19:00 i Hørup-hallernes cafeteria

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Formandens beretning 

4. Gennemgang af regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

Generalforsamling i HUI’s Venner   
27. februar 2023 kl. 19:20 i Hørup Hallernes Cafeteria

Dagsorden:

1.   Velkomst v/Søren Hell

2.   Valg af dirigent og referent

Forslag dirigent: Tina Helledie

Referent: Christine Christensen 

3.   Formandens beretning v/Søren Hell

4.   Gennemgang af regnskab v/Jacob Høi-Nielsen

5.   Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse – på valg:

               Søren Hell (formand) – modtager genvalg

               Thomas Steen (næstformand) – modtager genvalg

               Erik Lambertsen (medlem) – modtager genvalg

6. Valg af revisor:

               Birgit Hell – modtager genvalg

8.   Evt.

                1/ Brian Todsen udtræder af bestyrelsen efter eget ønske

                2/ 10års jubilæum


 Generalforsamling i HUI Hovedbestyrelse 
 27. februar 2023 kl. 19:45 i Hørup-hallernes cafeteria

  1. Velkomst 
  2. Valg af dirigent og referent

3Årsberetninger Hovedbestyrelse

Formand                                         Tina Helledie

Fodbold                                          Egon Hell

Gymnastik                                      Susanne Bidstrup

Håndbold                                        Adam Anderson

Tennis, bordtennis, badminton         Bjarne Stræde

Cycling                                           Jens Christian Jessen 

Fitness                                            Thomas Steen

4. Regnskab 2022                             Gitte Kramer

5. Indkomne forslag

6. Valg til Hovedbestyrelse – på valg:

Formand          Henrik Kruse             - modtager ikke genvalg (Christian Aundal stiller op til valg)

Næstformand   Tina Helledie             - modtager genvalg  

Kasserer          Gitte Kramer            - modtager genvalg

Håndbold         Adam Anderson        - modtager genvalg

Gymnastik       Susanne Bidstrup      - stiller op til valg

Fitness            Thomas Steen          - stiller op til valg

                                               

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor                           Birgit Hell                 - modtager genvalg               

Revisorsuppleant             Susanne Hugener     - modtager genvalg

8. Eventuelt