Kære alle, 

Hermed følger dagsorden til generalforsamlingen i HUI som afholdes den 28. februar i Hørup hallernes cafeteria og i henhold til vores vedtægter . Vi håber at se mange af vores medlemmer til en god aften, hvor vi taler om foreningen som den er nu og hvor vi ønsker, at vi skal bevæge os hen. 

Vel mødt ! 
 

Generalforsamling i HUI Hørup Fonden 

28. februar 2022 kl. 19:00 i Hørup Hallernes cafeteria

Dagsorden:

1. Velkomst v/Henrik Kruse

2. Valg af dirigent og referent

Forslag: Tina Helledie 

3. Formandens beretning v/Henrik Kruse

4. Gennemgang af regnskab v/Gitte Kramer

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

 

 

Generalforsamling i HUI’s Venner 

                                                                                          28. februar 2022 kl. 19:20 i Hørup Hallernes cafeteria

Dagsorden:

1.   Velkomst v/Søren Hell

2.   Valg af dirigent og referent

Forslag dirigent: Henrik Kruse

Referent: Christine Christensen 

3.   Formandens beretning v/Søren Hell

4.   Gennemgang af regnskab v/Jacob Høi-Nielsen

5.   Valg til Hovedbestyrelse – på valg:

               Jacob Høi-Nielsen (Kasserer) – modtager genvalg

               Søren Steen (medlem) – modtager genvalg

               Brian Todsen (medlem) – modtager genvalg

               Christine Christensen (medlem) – modtager genvalg

               Egon Hell (medlem) – modtager genvalg

6. Valg af revisor:

               Birgit Hell – modtager genvalg

7.   Indkomne forslag

8.   Evt.

 

                                                                                                    Generalforsamling i HUI Hovedbestyrelse

28. februar 2022 kl. 19:45 i Hørup Hallernes cafeteria

Dagsorden: 

1. Velkomst v/Henrik Kruse

2. Valg af dirigent og referent

Forslag dirigent: Søren Hell

Referent: Tina Helledie 

3. Årsberetninger Hovedbestyrelse

            Formand - Henrik Kruse

Fodbold - Egon Hell

Gymnastik - Charlotte Høi

Håndbold - Adam Anderson

Tennis, bordtennis, badminton - Bjarne Stræde

Cycling - Jens Christian Jessen

Fitness - Thomas Steen

4. Gennemgang af regnskab v/Gitte Kramer

5. Valg til Hovedbestyrelse – på valg:

            Formand Henrik Kruse - modtager genvalg

            Fodbold Egon Hell - modtager genvalg

            Cycling Jens Christian Jessen/Tomas Tange – modtager genvalg

            Tennis/Badm. Bjarne Stræde - modtager genvalg

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

            Revisor Birgit Hell - modtager genvalg

            Revisorsuppleant Susanne Hugener - modtager genvalg

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt