HUI og HUI's Venner afholder generalforsamling

Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægter, se her.
Forslag til generalforsamlingen er velkomne, og skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før.
Vi glæder os til at se jer!
 
VEL MØDT!
På bestyrelsens vegne,
Tina Helledie
Næstformand/Sekretær i HUI Hovedbestyrelse