HUI og HUI's Venner afholder generalforsamling

Mandag den 25. februar 2017 kl. 19.00 i hallens cafeteria.


Dagsorden for Hovedbestyrelsens generalforsamling ser du her 
 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før.
 
VEL MØDT!
 
HUI Hovedbestyrelse og HUI Venner