Generalforsamling 26. Februar 2018
HUI's Venner kl. 19.00
HUI Hovedbestyrelse kl. 19.30
i Hørup-hallernes cafeteria

Dagsorden HUI's Venner Generalforsamling - se her

Dagsorden HUI Generalforsamling:
1.    Velkomst ved formanden
 
2.    Valg af dirigent og referent
 
3.    Årsberetninger hovedbestyrelsen fra
         Formanden
         Fodbold
         Gymnastik
         Håndbold
         Cycling 
         Tennis, Bordtennis og badminton 
 
4. Regnskab 2017
 
5.  Valg til Hovedbestyrelsen
 
         Formand:    Lars Bo Thorup modtager genvalg
         Fodbold:     Egon Hell modtager genvalg
         Cycling:      Martin Konggaard modtager genvalg
         Tennis mm  Bjarne Stræde modtager genvalg
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 
         Revisor:      Birgit Hell modtager genvalg
         Revisor s.   Susanne Hugener modtager genvalg
 
7. Indkomne forslag
 
8. Eventuelt